COMPLEX
firma szkoleniowo-wdrożeniowa
mgr Bogdan Kądziołka

 • Służba BHP - stały nadzór w zakładach pracy, instytucjach - prowadzenie dokumentacji BHP od A do Z
 • dokumentacja powypadkowa
 • ocena ryzyka zawodowego
 • analiza stanu bhp zakładu pracy
 • ustalanie wydatku energetycznego dla pracowników
 • organizacja badań czynników szkodliwych - sporządzenie rejestrów
 • organizacja pomiarów ochronnych /elektrycznych, odgromowych, itp.
 • opiniowanie dokumentacji w zakresie prawa pracy, niezbędnej do funkcjonowania firmy (Reg. Pracy, Reg. Wynagradzania, itp.)
 • opiniowanie nowo utworzonych stanowisk pracy, pod kątem przepisów BHP oraz ergonomii - na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy
 • pomoc w opracowywaniu instrukcji stanowiskowych
 • normy należności odzieży roboczej i obuwia roboczego
 • inne instrukcje, zarządzenia wewnątrzzakładowe, etc.

 • Przy podpisaniu umowy stałego nadzoru nad warunkami BHP wszystkie powyższe usługi BEZPŁATNE
Szkolenia BHP | grzech 2011